Voeding

Het Merelhuis stimuleert kinderen in hun totale ontwikkeling en daaronder valt ook het eten van een gezond en gevarieerd dagmenu. Daar waar mogelijk zullen we kiezen voor duurzame voeding. Zo maken we gebruik van seizoensgebonden producten en onze eigen moestuin. Wanneer we geen gebruik kunnen maken van biologische producten, kiezen we voor A-merken.

Het Merelhuis heeft er bewust voor gekozen om de kinderen tussen de middag een heerlijke, gezonde broodmaaltijd aan te bieden. Het gezamenlijk eten en drinken biedt kinderen de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen, eigen smaken en voedingsbehoeften te ontdekken en het zorgt voor sociale momenten. Het is daarnaast belangrijk om voor rust te zorgen tijdens het eten. Dat geldt voor volwassenen, maar nog meer voor kinderen. Wij eten daarom aan tafel, met aandacht voor elkaar en met aandacht voor het eten. We gaan niet iets anders doen tijdens het eten. Aandacht en rust helpen bij het creëren van vaste maaltijdmomenten en dragen zo bij aan een gezond eetpatroon. De kinderen die gebruik maken van de  hele dag opvangmogelijkheid A, eten aan het einde van de dag met elkaar nog een broodmaaltijd.

Het Merelhuis heeft een moestuin en moestuinbakken. We zullen met de kinderen af en toe werken in de moestuin, we zaaien, verzorgen en oogsten de groenten. Tot slot bereiden we het product in de keuken en eten uiteindelijk een heerlijk maal uit eigen tuin. Bij het Merelhuis vinden we het belangrijk dat kinderen het proces van zaaien tot en met het eten op het bord leren kennen. Naast de broodmaaltijd zullen we dan ook regelmatig met de kinderen koken en bakken in onze eigen keuken.