Veiligheid

Veiligheid op het kinderdagverblijf is essentieel voor de opvang van kinderen. Daarom houden de pedagogisch medewerkers de veiligheid voortdurend nauwlettend in de gaten. Om de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen, wordt de groepsruimte veilig en gestructureerd ingedeeld, wordt er regelmatig opgeruimd en wordt bij de inrichting gebruik gemaakt van kindvriendelijke, natuurlijke materialen. Daarnaast treffen wij natuurlijk verschillende voorzorgsmaatregelen, zoals het plaatsen van hekjes, het gebruik van veilige bedjes, het zo veel mogelijk sluiten van de deuren en voeren we jaarlijks een risico inventarisatie uit. De meeste pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO- en/of BHV-diploma. Het pand voldoet aan de geldende brand- en bouwvoorschriften en er wordt regelmatig en in overleg met de brandweer een ontruimingsoefening gedaan.

De overheid controleert de aspecten die samenhangen met de veiligheid van kinderopvang. De plaatselijke GGD is belast met deze taak en kijkt daarbij naar wettelijke regelgeving op de verschillende onderdelen binnen het Merelhuis. De inspectierapporten zijn hieronder terug te vinden:

Inspectierapport 2013 Inspectierapport 2014 Inspectierapport 2015 

 Inspectierapport 2016 Inspectierapport 2017

Schade waarvoor Het Merelhuis aansprakelijk gesteld kan worden is verzekerd. Het Merelhuis beschikt over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het Merelhuis is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid door ons iemand anders schade ondervindt. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding en andere meegebrachte spullen. Wanneer een kind tijdens een bezoek aan het kinderdagverblijf schade aanricht, dan valt dit onder de Particuliere Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.