Pedagogisch beleid

Binnen het Merelhuis speelt het pedagogisch beleidsplan een cruciale rol. Vanuit dit plan proberen wij een zo huiselijk en verantwoord mogelijke opvang te bieden, waarmee de totale ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Onze pedagogisch medewerkers hebben een jarenlange ervaring en maken gebruik van elementen uit verschillende pedagogische en filosofische visies, zoals die van de antroposofische pedagoog Steiner, van de pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi (die de Reggio Emilia methode ontwikkelde) en van de kinderarts Emmi Pikler. Deze visies zijn weliswaar in het verleden ontwikkeld, maar ze zijn zeker niet verouderd. Integendeel, juist in de afgelopen jaren staan ze weer meer en meer in de belangstelling.

Het Merelhuis heeft voor een eclectische methode gekozen teneinde het beste van verschillende pedagogische filosofieën te kunnen gebruiken en samenvoegen. Zo kunnen we ons optimaal afstemmen op en optimaal kansen geven aan ieder afzonderlijk kind. Ieder kind is immers uniek!

Steiner

Steiner is van mening dat in de opvoeding de nadruk moet liggen op de ontwikkeling van het wils- en gevoelsleven en de kunstzinnige (creatieve) vorming. Een rustige, huiselijke sfeer en het gebruik van natuurlijke materialen kunnen de ontwikkeling van fantasie en creativiteit prikkelen en stimuleren, afhankelijk van de mogelijkheden die ieder kind in zich heeft. Het Merelhuis begrijpt dat een kind pas in staat is cognitieve kennis te verwerven als het zich eerst op zintuiglijk gebied goed heeft kunnen ontwikkelen. Vandaar dat wij groot belang hechten aan een optimale zintuiglijke ontwikkeling. Om dit te bereiken heeft het Merelhuis zowel binnenshuis als buitenshuis gekozen voor een aantal typische Steiner aspecten. We gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke materialen en we werken met de seizoenen. Een met het jaargetijde wisselende seizoenstafel is hiervan een voorbeeld.

Reggio Emilia methode

De Reggio Emilia methode is eveneens een manier van werken waarop het Merelhuis zich deels inspireert. Deze methode is in 1945 ontwikkeld door de Italiaanse pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi, toen hij als leerkracht betrokken was bij de bouw van een nieuw kindercentrum in het Italiaanse stadje Reggio Emilia. Het basisidee van deze pedagogische stroming is dat elk kind eigen talenten en interesses heeft, dat kinderen nieuwsgierig en creatief zijn en dat dit gestimuleerd moet worden. De Reggio-benadering is een ‘pedagogiek van luisteren’ in plaats van een ‘pedagogiek van vertellen’. Je bestudeert het kind (luistert) en past je programma aan op zijn vraag. Men gaat uit van een uniek, leergierig en creatief kind dat graag wil communiceren, zowel met andere kinderen als met de groepsleiding. Het communiceren gebeurt op verschillende manieren: via taal, klanken, beweging, kleuren, schilderen, etc. In de Reggio Emilia-visie wordt dit ‘de honderd talen’ genoemd. Het Merelhuis heeft ervoor gekozen om een aantal typische Reggio Emilia aspecten in de groep te gebruiken, zoals een omheind ‘atelier’ waar de kinderen altijd kunnen verven, plakken en kleien zonder dat de kleinsten erbij kunnen en waar ze niet gestoord worden in hun creatieve proces.

Emmi Pikler

Emmi Piklers benadering kenmerkt zich door twee principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze twee principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven van een kind zinvol te organiseren. Er is een tijd voor rust en slaap, een tijd van wakker zijn in contact met de pedagogisch medewerker die verzorgt en een tijd om zelf actief bezig te zijn. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat de baby er optimaal van kan profiteren. De volwassene creëert een veilige omgeving waarin het kind op eigen initiatief actief kan bewegen en spelen. Het kind krijgt een bewegingsruimte die altijd iets groter is dan hij eigenlijk nodig heeft en speelgoed dat zijn onderzoeksdrang bevredigt. Er wordt niet onnodig ingegrepen in zijn activiteiten en op geen enkele manier wordt hij geholpen of gestimuleerd. Hij wordt nooit in een lichaamshouding geplaatst waar hij (nog)niet zelf in of uit kan komen. Volgens de Emmi Pikler methode zal een kind dat de kans krijgt in zijn eigen tempo te bewegen, onderzoeken en spelen, beter leren zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling. Het Merelhuis heeft ervoor gekozen om typisch Pikler spelmateriaal en meubelen in de groep te gebruiken. Die zijn erop gericht dat kinderen kunnen onderzoeken en een veilige ruime ruimte hebben om te ontdekken. Een grondbox is hiervan een voorbeeld.