Kwaliteit

Het Merelhuis heeft zich ten doel gesteld om u kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden. Kwaliteit is een moeilijk te doorgronden begrip en hangt samen met allerlei facetten en processen binnen de organisatie. Wij vinden dat Het Merelhuis zich in kwalitatieve zin onderscheidt van andere kinderdagverblijven in:

  • de authentieke ruimte waarin en het natuurlijke materiaal waarmee de kinderen spelen
  • de ruime openingstijden
  • de flexibele opvang
  • de aandacht voor de seizoenen
  • het buitenspelen
  • het aanbod aan activiteiten
  • de inzet van goed functionerende pedagogisch medewerkers
  • het ruime aanbod aan voedings- en verzorgingsproducten.