Gezondheid

Het Merelhuis vindt het belangrijk dat uw kind wordt opgevangen in een gezonde, hygiënische omgeving. Bij de inrichting van onze ruimtes en tijdens dagelijkse activiteiten als toiletbezoek, eten en drinken wordt hiermee rekening gehouden.

Voorzorgsmaatregelen
Er worden verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om gezondheid en hygiëne te garanderen. Wij controleren regelmatig de verbandtrommel en de meeste pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een Kinder EHBO- en/of BHV-diploma. Natuurlijk letten de pedagogisch medewerkers erop of kinderen zich ziek voelen en zij leren hen hygiënisch te leven (zoals een hand voor de mond bij het hoesten en handen wassen na toiletbezoek). Alle verzorgingsproducten die door Het Merelhuis gebruikt worden zijn van biologische of A-merken en zij zijn bij onze prijs inbegrepen. De overheid controleert de aspecten die samenhangen met de gezondheid en hygiëne van kinderopvang. De plaatselijke GGD is belast met deze taak en kijkt daarbij naar wettelijke regelgeving op de verschillende onderdelen binnen de organisatie.

Situatie inschatten
Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen en kunnen veelal minder goed aangeven wat er aan de hand is. Daarom is het van groot belang dat ouders en pedagogisch medewerkers altijd alert zijn als een kind zich niet goed voelt en weten hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen. Een pedagogisch medewerker kan op basis van de klachten van het kind bepalen dat het door de ouders opgehaald moet worden of dat er in ernstige gevallen direct een arts gewaarschuwd moet worden. Uitgangspunten daarbij zijn de informatievoorziening van de GGD rondom bepaalde ziekten, het welbevinden van het zieke kind, de groepssamenstelling, de gezondheid van de andere kinderen en tenslotte het dagprogramma. Als een kind zich ‘niet zo lekker voelt’, maar geen acute medische hulp, rust of uitgebreide aandacht nodig heeft (bijvoorbeeld bij lichte verhoging), kan het gerust naar Het Merelhuis komen.

Besmettelijke ziektes
Soms is een ziekte besmettelijk; afhankelijk van het moment van constatering en de incubatietijd kan de besmetting van andere kinderen al wel of nog niet hebben plaatsgevonden, waardoor een kind in dergelijke gevallen niet altijd per se thuisgehouden hoeft te worden. Het is voor de andere ouders en kinderen evenwel van belang dit zo snel mogelijk met de pedagogisch medewerker te bespreken, zodat er adequaat gehandeld kan worden en heersende ziektes tijdig gecommuniceerd kunnen worden.

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen moet gebruiken, kunt u de pedagogisch medewerker vragen deze overdag te geven. U dient de geneesmiddelen dan wel zelf mee te brengen en een medicijnverstrekking te ondertekenen.