Activiteiten

Het Merelhuis wil niet alleen de emotionele en sociale, maar ook de cognitieve ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Tekenen, plakken, of bijvoorbeeld werken met klei levert een bijdrage aan de fijne motoriek. In het spel krijgt het kind de kans om al sjouwend, bouwend, klimmend en rennend de motoriek onder controle te krijgen en doet het bovendien ervaringen op die de basis leggen voor later verder te ontwikkelen leergedrag. De ontwikkeling van lichaam en geest wordt in iedere leeftijdsfase gestimuleerd door creatief bezig te zijn met muziek, beweging en kunstzinnige activiteiten. Daarnaast leggen we bij het Merelhuis de nadruk op het proces en niet op het product. Door de pedagogisch medewerkers hierin te begeleiden zorgt een docente handvaardigheid binnen Het Merelhuis voor de verwezenlijking van bovenstaande activiteiten.

Seizoenen

Het beleven van de seizoenen heeft op het kind een structurerende werking. Elk seizoen is er weer een ander mooi feest dat gevierd kan worden, zoals het Sint Jan in de zomer, Sint Maarten in de herfst, Kerstmis en Sinterklaas in de winter en Pasen in de lente. Door de jaarfeesten uitgebreid te vieren en veel aandacht te schenken aan de bijbehorende spelletjes en liedjes probeert Het Merelhuis de kinderen mee te nemen door het veelzijdige jaar heen. Zo worden er seizoentafels gemaakt en knutselen de kinderen hun eigen lantaarn en palmpasenstok.

Thema’s

Naast het werken met de seizoenen werkt het Merelhuis thematisch. Deze thema’s zijn vaak gebaseerd op onderwerpen die nauw bij de belevingswereld van de kinderen aansluiten. Hierbij kunt u denken aan thema’s als familie, speelgoed, een bepaald dier en vakantie. De onderwerpen voor dit themagericht werken zullen zoveel mogelijk van de kinderen zelf komen, zodat we kunnen aansluiten bij de onderwerpen die op dat moment bij de kinderen leven. Ouders zullen altijd op de hoogte worden gehouden van de thema’s zodat u daar, als u dat wilt, samen met uw kind ook thuis aandacht aan kunt besteden.

Workshops

Het Merelhuis biedt naast de seizoens- en themagerichte activiteiten ook workshops aan. Deze workshops proberen we af te stemmen op de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen op de groep. Sommige workshops worden speciaal voor ouder en kind samen aangeboden. U kunt denken aan workshops als dans, muziek, baby- en kinderyoga, theater, koken en babymassage.

Atelier

Om kinderen de mogelijkheid te geven zelfstandig creatieve activiteiten te ondernemen heeft de groep een omheind ‘atelier’. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust verven, tekenen, kleien en ontdekken, bijvoorbeeld op een heuse lichtbak.