Openingstijden en diensten

Het Merelhuis biedt 3 verschillende opvangmogelijkheden:

  • Hele dagopvang van 7.30 tot 18.00 uur
  • Halve dagopvang van 7.30 tot 13.00 uur of van 12.30 tot 18.00 uur
  • Vervroegde opvang van 7.00-7.30 uur

Het Merelhuis is geopend gedurende alle dagen van het kalenderjaar, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, nationaal erkende feestdagen, de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar en maximaal drie nader te bepalen studiedagen per jaar.

Informatieboekje

In ons informatieboekje staat veel praktische informatie opgenomen. Ook staat het huishoudelijk reglement, de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden hierin vermeld.

Extra dagen

Soms kan het wel eens handig zijn: een extra dag afnemen, omdat u bijvoorbeeld extra moet werken of omdat er andere omstandigheden zijn waardoor u tijd voor uzelf nodig heeft. Wij van kinderdagverblijf het Merelhuis begrijpen dat en werken graag mee aan een passende oplossing. We hanteren hiervoor het reguliere uurtarief

Op het kinderdagverblijf bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) de mogelijkheid om extra dagdelen af te nemen, u kunt een halve of hele dag afnemen. Omdat wij altijd rekening houden met het aantal kinderen per pedagogisch medewerker kunnen wij niet zomaar toestemming geven. Indien u een extra opvang dag of dagdeel wenst af te nemen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U dient uw verzoek tot een extra dag of dagdeel per mail in bij de planning: info@hetmerelhuis.nl
  • Het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting mogelijk is
  • Een extra dag is alleen mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Deze wordt schriftelijk vastgelegd (via mail)

Ruilen

Dagen kosteloos ruilen is op aanvraag mogelijk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U dient uw ruilverzoek schriftelijk in bij de planning: info@hetmerelhuis.nl
  • Het ruilen van een dag is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting mogelijk is
  • Een ruildag is alleen mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Deze wordt schriftelijk vastgelegd (via mail)