Doelstelling en visie

Het Merelhuis is een kinderdagverblijf met een vestiging in Middelstum. Het is een kinderdagverblijf dat zich bezighoudt met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het stelt zich ten doel kinderen in hun totale ontwikkeling te stimuleren. Dit komt met name tot uiting in het pedagogisch beleid, in de keuze voor een monumentaal pand met een warme en huiselijke inrichting, in een groen plein, in duurzame voeding, in op de natuur afgestemde duurzame materialen en in kunstzinnige activiteiten.

Naast het natuurlijke en het op de leeftijd afgestemde en afwisselende spelmateriaal zorgen huiselijke meubelen en een warme inrichting voor een verrijkende entourage. Hiermee wordt de fantasie van het kind voortdurend geprikkeld.

Daarnaast bieden we een veilige en rustige omgeving, waarin professioneel, ervaren en gediplomeerd personeel zijn bijdrage levert aan de optimale ontwikkeling van het kind.