Opvangpakketten

Het Merelhuis biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen 4 verschillende pakketten:

Pakket 1

Dagopvang op basis van 51 weken per jaar

Een ochtend bestaat uit 5,5 uur

Een middag bestaat uit 5,5 uur

Een hele dag bestaat uit 10,5 uur

Pakket 2

Dagopvang op basis van 48 weken per jaar

Een ochtend bestaat uit 5,5 uur

Een middag bestaat uit 5,5 uur

Een hele dag bestaat uit 10,5 uur

Indien er wordt gekozen voor 48 weken opvang, wordt het mogelijk drie aaneengesloten weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord aan te wijzen, waarin u geen gebruik maakt van kinderopvang. Dit dient u uiterlijk voor 1 mei van elk nieuw jaar aan ons door te geven. Voor ouders die starten na de schoolvakantieperiode is het niet mogelijk om in dat jaar te kiezen voor de 48 weken opvang. Dit kan dan pas ingaan per ingang van het nieuwe jaar.

Pakket 3

Dagopvang op basis van 41 weken per jaar

Een ochtend bestaat uit 5,5 uur

Een middag bestaat uit 5,5 uur

Een hele dag bestaat uit 10,5 uur

Indien er wordt gekozen voor 41 weken opvang, wordt het mogelijk om in alle schoolvakanties van basisonderwijs regio Noord, geen gebruik te maken van de kinderopvang.

Pakket 4

Vervroegde opvang van 7.00-7.30

Wanneer u behoefte heeft aan vervroegde opvang kunt u aanvullend voor dit pakket kiezen. We hanteren voor deze vorm van opvang een minimum aantal van 3 kinderen.